cách tìm admin của fanpage

Top 2 cách tìm admin của fanpage Facebook duy nhất

Có phải vì một lý do nào đó, các bạn cần xác định những ai đang là admin trên một fanpage cụ thể nào đó. Các bài viết hướng dẫn khác trên mạng thì khá tào lao. Nên bài này mình sẽ chia sẻ với cách bạn cách tìm quản trị viên của fanpage nhé […]