chuyển fanpage về dạng doanh nghiệp địa phương

Thay đổi danh mục fanpage về dạng doanh nghiệp địa phương

Fanpage các bạn đang thuộc vào hạng mục không phù hợp cho lắm. Bây giờ các bạn muốn thay đổi danh mục fanpage, mà cụ thể là chuyển fanpage về dạng doanh nghiệp địa phương. Vậy hay tham khảo hướng dẫn ở bài viết này nhé 1. Đặc điểm fanpage dạng doanh nghiệp địa phương […]